Ukrajine chýba domáci cukor

Podľa Štátnej pevnej služby sa počet vývozov v tomto roku znížil o 3%, zatiaľ čo dovoz cukru sa zvýšil o 10%.

Za posledný rok, Ukrajinci dostali asi 2 tisíc ton dovážaného cukru, za cenu 1,3 milióna dolárov. Ale v roku 2018 vyviezla Ukrajina okolo 585 tisíc ton cukru, čo prinieslo 216 miliónov dolárov do štátnej pokladnice. Vyvážajúcimi krajinami sú: Uzbekistan, Azerbajdžan a Líbya.

Loading...