Ruské banky akceptujú nezvyčajnú prax zahraničných kolegov

Ruskí poľnohospodári majú teraz možnosť opýtať sa a získať bankové úvery zabezpečené neštandardnými aktívami, ako sú napríklad hospodárske zvieratá: hovädzí dobytok, ošípané a kurčatá, a nie tradičné aktíva, ako sú pozemky, nehnuteľnosti atď. K dnešnému dňu Federálna notárska komora hlási viac ako 50% žiadostí o pôžičku s použitím týchto typov aktív na úverovú bezpečnosť. Napríklad v Taliansku môže veriteľ poskytnúť pôžičku na produkty, ako sú určité druhy syrov, ktoré môžu stáť v trezoroch banky mnoho rokov, kým sa pôžička nevráti.

V súčasnosti je poskytovanie úverov pre hovädzí dobytok populárnejšie medzi veľkými poľnohospodárskymi podnikmi, pričom hlavným dôvodom je, že hospodárske zvieratá musia spĺňať požiadavky banky na špecifické druhy aktív na úverovú bezpečnosť. Podľa Sergeja Yushina, vedúceho Národnej organizácie výrobcov, tento trend možno vysvetliť tým, že hovädzí dobytok je hlavným aktívom rýchlo rastúcich fariem špecializujúcich sa na chov dobytka. Vlastná hmotnosť zvieraťa a jeho trhová hodnota sú skutočným prínosom úverovej bezpečnosti, a nie samotného zvieraťa.

Loading...