Kazachstan plánuje zvýšiť ziskovosť svojho obilného priemyslu z 30% na 40% v nasledujúcich štyroch rokoch

Novou politikou je zavedenie nových štátnych dotácií, schvaľovanie nových ekologických noriem pre pestovanie pšenice, ktoré boli bez zvýšenej pozornosti pri zvyšovaní pestovania obilnín a sóje. Krajina sa tiež usiluje o registráciu 670 000 malých poľnohospodárov v družstvách, ktoré budú mať prístup k dotáciám. Zdá sa, že je to skvelý nápad presmerovať podporu z veľkého podniku a sprístupniť ho malým poľnohospodárom, za predpokladu, že prispejú k zlepšeniu cieľovej ziskovosti.

Ekologické výrobky sa stali charakteristickým znakom mesiaca na Ukrajine a v Rusku, ako aj v Kazachstane, čo sa zvyčajne stáva, keď politici prejavujú záujem o poľnohospodárstvo a poradcovia a odborníci im ukazujú počet, po ktorom nemôžu veriť, prečo čoraz viac poľnohospodárov neodstraňovalo postrekovače. nestali sa ekologickými výrobcami (pretože nemajú medzinárodne uznávané ekologické normy a trh je mimo Európy).

Zdá sa, že Kazachstan, Ukrajina a Rusko zachovávajú alebo zvyšujú poľnohospodárske dotácie v rovnakom čase, keď britskí poľnohospodári čelia výraznému zníženiu alebo dokonca zastaveniu finančnej podpory vo všeobecnosti.

Loading...