Rusko už má právo na ochranu zvierat

18. decembra 2018 v Štátnej dume Ruskej federácie, v druhom čítaní, bol prijatý návrh zákona o ochrane zvierat. Hlavným indikátorom toho, že „menší bratia“ majú podľa článku 4 návrhu zákona práva, je to, že: „Zvieratá sú jedinci, ktorí sú schopní prežívať emócie a fyzické utrpenie.

Návrh zákona stanovuje, že v dôsledku toho budú majitelia zvierat plne zodpovední za tých, ktorí boli skrotení. Teraz, pod úplným zákazom krutosti voči zvieratám a propagácie súvisiaceho obsahu, ako aj čoskoro budú existovať obmedzenia týkajúce sa počtu začatých domácich zvierat.

Do roku 2020 budú zástancovia zvierat, ktorí budú schopní kontrolovať kvalitu života zvierat, zaznamenávať priestupky na domáce zvieratá na fotografii alebo videu a v prípade potreby zabaviť zvieratá od ich vlastníkov.

Pripomeňme, že Duma nemohla prijať zákon o ochrane zvierat už mnoho rokov. Pokusy zvážiť návrh zákona boli od roku 1999.