Topiary

Počas svojej existencie sa ľudstvo rozprestiera smerom ku kráse: dôkazy o hmotnej a duchovnej kultúre sú toho nesporným dôkazom. Ľudia vyzdobili svoj život kresbami, maľbami, štukami, výšivkami a mnohými inými dostupnými prostriedkami, ktoré majú magický účel. Vlastnosť zdobenia stromov, vrátane toho, že im dávajú osobitný tvar, zvláštnym spôsobom prepletanie vetiev, vznikla ako kultová prax.

Čítajte Viac