Štatistika

Podľa ministerstva poľnohospodárstva a potravinárstva Bieloruskej republiky sa vysadené plochy zimnej repky na plodinu v roku 2017 zvýšili na 352,5 tisíc hektárov v porovnaní s 316 tisíc hektármi v predchádzajúcom roku (vrátane strát v zimnom období na úrovni približne 25%). Podľa Centra pre hydrometeorológiu, kontrolu a monitorovanie kontaminácie životného prostredia rádioaktívnym odpadom (Hydromet) boli v prvej polovici zimy agrometeorologické podmienky nadmerného prezimovania repky uspokojivé.

Čítajte Viac