Projekt

Volodymyr Lapa, predseda Štátnej služby Ukrajiny pre bezpečnosť potravín a ochranu spotrebiteľa, predstavil návrh projektu na rozvoj biologickej bezpečnosti na Ukrajine v oblasti zdravia ľudí a zvierat. Prezentácia sa uskutočnila na budúcom stretnutí pracovnej skupiny Sedem iniciatív "Globálne partnerstvo proti šíreniu zbraní a materiálov hromadného ničenia" v rámci programu

Čítajte Viac