Rám

Každý šťastný majiteľ vidieckeho domu alebo pozemku skôr alebo neskôr čelí ťažkej potrebe ďalších prístavieb, najlepšia možnosť je stodola. Niektorí obyvatelia letísk majú sklon veriť, že hodnota búdok je nadhodnotená a stačí ich bez nich urobiť, ale postupom času väčšina ľudí chápe, že potrebujú kôlňu, aj keď sa dacha používa výlučne na rekreáciu.

Čítajte Viac