Čokoláda

Protimonopolný výbor zistil, že Poltavakonditer PJSC hlási nepravdivé informácie o zložení sladkostí. Spoločnosť vyrábala cukrovinky, ktoré neobsahovali čokoládu, aj keď etikety takéto informácie uvádzali. Pre tento, OJSC "Poltavakonditer" bola uložená pokuta sumu 34 tisíc UAH. Poltava regionálny územný úrad Protimonopolného výboru Ukrajiny vykonal vyšetrovanie, v dôsledku čoho bolo zistené, že Poltavakonditer OJSC poskytuje nepravdivé informácie o zložení výrobkov.

Čítajte Viac