V rokoch 2016-2017 Ukrajina znížila ponuku pšenice na tradičných trhoch

Podľa APK-Inform, v súčasnej sezóne Ukrajina znížila vývoz pšenice na tieto kľúčové predajné trhy ako Egypt, Thajsko a Španielsko. Vysoká miera svetovej produkcie pšenice v roku 2016 spôsobila vývoj situácie, čo viedlo aj k poklesu cien na svetových trhoch na minimálnu úroveň v posledných 10-15 rokoch, zvýšeniu konkurencie na zahraničných trhoch, ako aj výraznému zníženiu dopytu dovozcov.

V prvej polovici súčasnej sezóny tak Ukrajina dodala do Thajska 1,4 milióna ton pšenice v porovnaní s 1,6 miliónmi ton v rovnakom období v rokoch 2015 - 2016 a 276 tisíc ton do Španielska v porovnaní s 827 tisíc tonami. Objem vývozu pšenice do Egypta zároveň klesol na 1,06 milióna ton v porovnaní s 1,3 miliónmi ton v dôsledku pravidelného zavedenia a zrušenia požiadaviek krajiny na nulový obsah námeľa v dovážanej pšenici, ako aj zvýšenej konkurencie z Ruska. ,

Loading...